0252 - 62 09 01CONTACT
0item(s)

Er zitten geen producten in uw winkelwagen.

AL 30 JAAR EEN VEILIG GEVOEL ANTI-PARKEERANTI-RAMANTI-TERREUR

Klacht indienen

Wij vinden een goede dienstverlening aan u als klant erg belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Laat het ons weten, dan doen wij ons best om een passende oplossing voor u te vinden.

Hoe kunt u een klacht indienen?

1. Online (via internet): Geef uw klacht online aan ons door via het formulier hieronder (24x7).

2. Per e-mail:klantenservice@secupost.nl


Naam*:


Email*:


Klantnummer*:


Uw klacht*:

* Deze velden dienen ingevuld te worden alvorens de klacht te versturen.

Hoe wordt uw klacht afgehandeld?

De bij ons ingediende klacht wordt binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht beantwoord. Als er meer tijd nodig mocht zijn voor de afhandeling van uw klacht, dan ontvangt u binnen deze 14 dagen een ontvangstbevestiging waarin de termijn wordt aangegeven wanneer u een inhoudelijke reactie van ons kunt verwachten.

Bent u het niet eens met het antwoord op uw klacht?

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent met ons antwoord op uw klacht. Indien u zich niet kunt vinden in de uitkomst, dan heeft u 6 weken de tijd om hiertegen in beroep te gaan. Dit doet u door ons per brief te laten weten dat u het er niet mee eens bent en dat u een andere oplossing wilt. 


In uw brief moeten de volgende gegevens worden opgenomen: 

  • Omschrijving van uw klacht en waarom u het niet eens bent met het eerder door u van ons ontvangen antwoord;
  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Uw klantnummer;
  • Uw handtekening. 


 U kunt uw brief sturen naar:Secuproducts B.V.t.a.v. het Hoofd KlantenserviceLuzernestraat 292153 GM Nieuw-VennepHet hoofd van de Klantenservice bevestigt de ontvangst van uw brief en geeft aan wanneer u een antwoord krijgt. Dit zal meestal binnen enkele weten, maar uiterlijk binnen 3 maanden zijn.  

Bent u het niet eens met de uitkomst?

Heeft u onze klachtenprocedure helemaal doorlopen en bent u het niet eens met de uitkomst, dan kunt u contact opnemen met een van de volgende instanties: 

Klachten over onze producten, diensten of onze service (niet zijnde onze financiële producten en diensten) 

Binnen 12 maanden nadat u uw klacht heeft ingediend bij Secuproducts B.V.en de klacht niet tot een oplossing heeft geleid, kunt u een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Thuiswinkel: 

Geschillencommissie Thuiswinkel
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG 

Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform:

N.B. Kunt u uw klacht niet kwijt bij (een van de) bovenstaande geschilleninstanties of wilt u hier geen gebruik van maken, dan kunt u uw klacht ook direct voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter. 

                                                                

 

                                                                                                                                                                                  "Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                   Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)."

Zojuist toegevoegd aan uw verlanglijst:
Zojuist toegevoegd aan uw winkelwagen: